I mig möter du en modig och ärlig person

Jag är målinriktad och har sinne för problemlösning. Det behövs för att vara självägd. Ett annat behov är att vårda kontakten med min inre ledare, lyssna och förbli självsagd.

För precis som de flesta har jag gått igenom kriser i livet. Jag har funderat över var allt kommer ifrån. Vad det är som driver mig, dig, oss? Som gör att vi får vara självsagda?

Min terapeutiska resa började på HumaNova. Genom psykosyntesen blev jag mer medveten och lärde känna mina drivkrafter. Jag fick ett förhållningssätt som jag både lever och lär. Jag är auktoriserad samtalsterapeut, diplomerad organisationskonsult, samtalscoach, medberoendeterapeut och handledare.

En kunskap att deal med sig

Idag lever jag ett medvetet liv som är mindre problematiskt och oroande än tidigare. Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi och en kunskap som jag vill dela med andra, individuellt eller i grupp. Utöver enskild terapi erbjuder jag företag och organisationer utbildning inom Motiverande Samtal (MI), Indirekt Ledarskap (IL) och Utvecklande Ledarskap (UL).

Så många möten genom åren, med så många fantastiska människor. Mina klienter och elever säger att jag har en öppen inställning och är lätt att få kontakt med. För mig är förtroende och tillit det viktigaste. Det bygger vi upp och ger till varandra, du och jag, gruppen och jag.

Kontakta mig om du är intresserad av att utveckla ditt inre ledarskap och bli självägd. Och då menar jag att äga ditt liv. Du behöver alltså inte bli entreprenör för att bli självägd! Däremot står psykosyntesen och mitt entreprenörskap till ditt förfogande. Varmt välkommen att kontakta mig!

Referensuppdrag

© 2016 SJÄLVSAGD AB