Balansen mellan kärleken och viljan

Inom psykosyntes ses inte personliga hinder som en begränsning, tvärtom ses begräsningar som en stor utvecklingspotential.

Målet med terapi och coaching är att skapa ett fungerande samspel mellan kropp och själ, känslor och intellekt. Med samtalet som verktyg och olika övningar kan jag synliggöra omedvetna mönster.

När du börjar förstå sambandet mellan din kropp och dina känslor kan du öppna upp och släppa in mer av det som saknas. När viljan och kärleken delar lika mycket plats skapas balans. Med mina metoder får du träna på att möta och acceptera livets utmaningar.

I takt med att din medvetenhet växer blir även syftet med ditt liv tydligare. Jag använder psykosyntes som verktyg när jag hjälper dig utveckla ett empatiskt förhållningsätt till dig själv.

Psykosyntes hälper dig förstår vad som driver dig framåt

Har du upplevt att du gör samma val, igen och igen, fastän du vet att valet leder åt fel håll?

Med psykosyntesens metoder förstå du varför och vad det är som driver dig. Med nya kunskaper kan du göra om och göra nya val som leder till ett rikare liv.

Med verktyg och metoder leder jag dig inåt till din innersta vilja. När du vet vem du är och vad du vill, kan du agera utifrån din innersta vilja.

Det är då du upplever att livet är meningsfullt.

Det kommer att kännas gott i hela din kropp när du agera på ett sätt som stödjer i stället för stjälper. Livets utmaningar blir helt enkelt lättare att hantera.

Psykosyntes är viljans bästa vän och personliga tränare

Psykosyntesens grundare Roberto Assagioli ansåg att viljan är chefen som styr vårt psyke.

Är viljan kraftlös sitter vi kvar i tv-soffan. Känner du igen dig? Upplever du att livet förbi medan du sitter fast i soffan? Det går att träna upp viljan!

Jag blir din personliga tränare och tillsammans nöter vi bort gamla mönster. Vi arbetar med psykosyntesens verktyg och metoder för att träna viljan och utveckla nya ”muskler”.

Målet är att stärka din vilja så att den blir medveten och agerar med sunda relationer till dig själv, familjen, kärasten, barnen, kollegorna, kort sagt till alla relationer i ditt liv.

Referensuppdrag

Om psykosyntesens grundare

Har du upplevt att du gör samma val, igen och igen, fastän du vet att valet leder åt fel håll?

Med psykosyntesens metoder förstå du varför och vad det är som driver dig. Med nya kunskaper kan du göra om och göra nya val som leder till ett rikare liv.

Med verktyg och metoder leder jag dig inåt till din innersta vilja. När du vet vem du är och vad du vill, kan du agera utifrån din innersta vilja.

Det är då du upplever att livet är meningsfullt.

Det kommer att kännas gott i hela din kropp när du agera på ett sätt som stödjer i stället för stjälper. Livets utmaningar blir helt enkelt lättare att hantera.

© 2016 SJÄLVSAGD AB