Mitt erbjudande

SAMTALSTERAPI

COACHING

MEDBEROENDE

KONFLIKTHANTERING OCH SVÅRA SAMTAL

ÖKAD SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE

MOTIVERANDE SAMTAL (MI)

Vad händer när självkänslan vacklar?

Låg självkänsla beror ofta på att kärleken till dig själv är låg. Så länge du får en ”boost” av framgång så fyller det på självförtroendet. Men så händer något, partnern gör slut, skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet, barnen flyttar hemifrån eller den där föräldraledigheten när allt ska vara på topp.

När självkänslan och självförtroendet sjunker är det lätt att börja ifrågasätta allt och alla.
Livet kan upplevas som tomt och meningslöst. När du kommer till mig handlar vårt arbete om att bygga upp din egen känsla till dig själv, din egen kärlek till dig själv. Med självkännedom blir det lättare att möta livets berg- och dalbana.

Samtalsterapi handlar om relationer

Framför allt handlar samtalsterapi om relationen till dig själv. Lär känna dig själv, dina drivkrafter och se hur de påverkar det mesta du gör. Dina val som verkade så bra, men som får dig att tappa orken, lusten, glädjen och inspirationen. Du önskar förändra ditt liv, du kanske har ett mål, men vet inte hur du ska göra för att ta det första lilla steget.

När du kommer till mig arbetar vi tillsammans. Jag erbjuder en terapi där viljeträningen är en central del. Med samtal och kroppens reaktioner identifierar vi och möjliggör din målbild. Guidad meditation är en del av mina arbetsmetoder och du kan även få rita och måla för att vi tillsammans ska riva hinder och bygga upp ditt rätta jag.

Förväxla inte medberoende och medkänsla

Medkänsla handlar om värme och omtanke. Medberoende handlar om att anpassa ditt liv efter någon annans behov, vilja, krav eller önskemål.

Att vara känslomässigt medberoende är tungt. Det är ett förhållningssätt, medvetet eller omedvetet. Om du är medberoende anpassar du din tillvaro efter någon annans behov och känslor.

Medberoende växer fram i en miljö där individen har lärt sig att hantera situationen genom att spela olika roller. Medberoende handlar ofta om subtilt maktmissbruk samt sexmissbruk, drog- och alkoholproblem. Det är viktigt att förstå att medberoende både möjliggör och medverkar till fortsatt missbruk.

Känner du igen dig? Känner du rädsla för att ta egna beslut? Måste du först känna in vad andra vill och tänker, din make, maka, partner, förälder eller syskon?

Känslomässigt medberoende kan leda till ett liv i lögn och självförnekelse. Masken ska hållas intakt, den som vi visar utåt, till kollegor, vänner, familj. Medberoende personer gör allt för att dölja sanningen.

Det kostar att trycka ner känslorna

Att låta andras vilja och tankar styra ditt liv leder till en osund relation. Den medberoende går in i olika roller för att hantera situationen. Och det kostar! Att trycka ner känslorna tills kontakten förloras skapar en känslomässig tomhet, en apatisk energilöshet. Låt det inte gå så långt.

Målet, vårt gemensamma, är att du, (samt eventuella medberoende familjemedlemmar), ska få möjlighet att leva ett liv i full potential, på egna villkor. Därför arbetar vi tillsammans och jag använder olika metoder för att synliggöra medberoendet och hjälpa dig bli fri från skuldkänslorna. En framgångsrik metod som jag gärna använder i terapiarbetet är Motiverande samtal (MI).

Utöver det har jag egna erfarenheter av medberoendeproblematik. Det gör att ditt medberoende blir extra tydligt i samtalet med mig. Jag har även skrivit uppsatser och utbildar i ämnet.

I mitt arbetssätt ingår bland annat att familjer som har ett missbruksproblem, eller om det finns misstankar om ett sådant, ska söka vård. Under processen ska hela familjen delta i terapin. Jag är också väl insatt i lagen om sjukdom- och rehabilitering och kan bistå vid frågor om misstänkt missbrukarproblematik.

Ackrediterad coach och diplomerad samtalsterapeut

Jag är coach med EMCC-certifiering (European Mentoring & Coaching Council) samt diplomerad samtalscoach från HumaNova.

Jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler, är ansvarsförsäkrad och innehar F-skattsedel.

Jag arbetar även med HumaNova Företagsutveckling.

Kontakta mig och berätta om dina utmaningar.

Kontakt

© 2016 SJÄLVSAGD AB