Mitt erbjudande

CHEF- LEDARUTVECKLING

COACHING OCH SAMTALSTERAPI

ORGANISATIONSUTVECKLING

GRUPPUTVECKLING

INDIREKT LEDARSKAP (IL)

KOMMUNIKATION & BEMÖTANDEUTBILDNING

KONFLIKTHANTERING OCH SVÅRA SAMTAL

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

HANDLEDNING

BEMÖTANDEUTBILDNINGAR

MI UTBILDNINGAR (MOTIVERANDE SAMTAL)

Jag är certifierad användare av följande utbildningar

  • Utvecklande ledarskap (UL)
  • Motiverande samtal (LI)
  • GDQ (Group Development Questionnaire)

Min kunskap och erfarenhet bygger på 20 år som entreprenör i servicebranschen.
När vi arbetar tillsammans är dina mål mitt tydliga fokus. Du möter en ärlig coach med glad drivkraft. Min bakgrund som företagsledare gör att jag även förstår och kan bedöma enskilda affärers lönsamhet.

Bli en ännu bättre ledare

Jag hjälper många ledare och ledningsgrupper med coaching för individen och/eller hela ledningsgruppen. Ibland vill nya chefer få hjälp att komma in i rollen, ibland är det nuvarande chefer som vill få hjälp att utveckla sin roll som ledare.

Hur gör du när det är tungt på jobbet?

Konflikter på arbetsplatsen kan vara svåra att hantera och ringa in. När personalen pratar om vad de andra gör istället för att fokusera på arbetet är det dags att göra något som vänder trenden. Men min hjälp kan problemet kartläggas och synliggöras. Ibland handlar det om att händelser utanför arbetsplatsen påverkar någon medarbetare och då kan jag stötta med samtal och en handlingsplan.

Det kan vara dags att sätta fokus på kulturen i företaget.

Är visionen tydlig? Känner medarbetarna till och delar företagets värderingar? Fungerar samarbetet? Är kommunikationen tydlig eller pekar ledningen med hela handen? Vad säger kunderna?

Som organisationskonsult kommer jag till er med objektiva ögon. Jag synliggör det som behöver åtgärdas och hjälper till att skapa en företagskultur som leder till stolta medarbetare. Förändring sker när varje medarbetare, oavsett nivå, blir medveten om sitt eget beteende och lär sig ta ansvar för det. Ett sunt förhållningssätt till sig själv, kollegorna och arbetsplatsen gör att jobbet blir roligare.

När medarbetarna trivs kan alla bli vinnare

Individen, arbetsgruppen och hela företaget utvecklas framåt. Gemensamma mål skapar delaktighet och arbetsglädje. Ett företaget med tydlig arbetskultur lockar rätt personal med rätt kompetens.

Som organisationskonsult har jag metoder som får dig att tänka till, växa och hitta motivationen. Med mina tjänster kan vi tillsammans skapa en sund företagskultur som består av tillit för såväl medarbetare som chefer.

Referensuppdrag

Företag består av människor

Tyvärr är det ingen överraskning att högt tempo, stress och konfliktfyllda relationer leder till ohälsa och sämre arbetsmiljö. Antalet anmälda arbetssjukdomar med organisatorisk och social arbetsmiljö som orsak, har ökat med drygt 70 procent på fem år. Det kostar medarbetaren, arbetsgivaren och samhället.

För att bidra till bättre arbetsmiljö har Arbetsmiljöverkets beslutat om en ny miljöföreskrift som gäller från den 31 mars 2016. Hur ska din arbetsplats förbättras eller behålla den redan goda stämningen?

Min varmaste rekommendation är vi börjar med människan. Utan personal finns inget företag. Sen kopplar vi ihop människorna med det önskade målet och skapar en handlingsplan med aktiviteter.

För att nå målet utgår jag från personalens förmåga, erfarenhet och möjlighet att nå målet.

Jag använder frågemodeller och metoder för att prata igenom slutmålet och bygga en väg som leder fram till det önskade slutmålet. Genom samtalet skapas insikter som leder till den medvetenhet som förändringen kräver. Deltagarna finner egna lösningar och lär sig även samarbeta. Tillsammans sätter vi upp delmål och bestämmer vad som behövs för att nå ett delmål i taget, hela vägen fram till mål.

Det önskade målet kan handla om bättre relationer, tydligare kommunikation, samarbete, kost, motion – kort sagt en motiverad medarbetare som vill utvecklas på sin arbetsplats. Du vill växa personligt, i karriären och ditt medarbetarskap.

Kanske är du egenföretagare och saknar rådgivning?

Jag har 20 års kunskap och erfarenhet som entreprenör inom servicebranschen. Det har gett mig förståelse för den drivna entreprenörens vedermödor.

Det kan vara ensamt, tidspressat, roligt och oroligt. Som coach kan hjälpa dig hålla fokus på både din och företagets utveckling.

ACKREDITERAD COACH OCH ORGANISATIONSKONSULT

Jag är coach med EMCC-certifiering (European Mentoring & Coaching Council) samt diplomerad samtalscoach från HumaNova.

Jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler, är ansvarsförsäkrad och innehar F-skattsedel.

Jag arbetar även med HumaNova Företagsutveckling.

Kontakta mig och berätta om utmaningarna på din arbetsplats.

ReferensuppdragKontakt

© 2016 SJÄLVSAGD AB